Newyddion

Ar y dudalen hon, byddwch chi’n dod o hyd i wybodaeth am rywfaint o’r newyddion diweddaraf ym myd etholiadau’r D.U.

Mae’r canfasio blynyddol yn dod

01 Aws 2008

Mae’r canfasio blynyddol yn dod! O ganol mis Awst ymlaen.

Rydym ni wedi ail-lansio ein gwefannau

24 Gor 2008

Rydym wedi bod yn brysur yn y Comisiwn Etholiadol yn gwella ein gwefannau.

Cadarnhau dyddiad etholiadau Senedd Ewrop 2009

24 Gor 2008

Bydd etholiadau Senedd Ewrop yn cael eu cynnal ar draws Ewrop rhwng 4 a 7 Mehefin 2009.

Eich ardal leol

Gwybodaeth am ble rydych chi’n byw

Dim yn siŵr o’ch côd post? Chwilio am awdurdod lleol

* By selecting 'Go' you accept our terms and conditions

Gwybodaeth etholiadol

Mae etholiadau i ddod

Yr etholiadau nesaf sydd wedi’u cynllunio yn eich ardal yw etholiadau’r cyngor sir sy’n cael eu cynnal ar draws Lloegr ym mis Mai 2009 (yr union ddiwrnod i’w gadarnhau).

Ar ôl hynny, bydd etholiadau Senedd Ewrop ar gyfer ASEau yn cael eu cynnal ar 4 Mehefin 2009. Er nad oes mwy o etholiadau wedi cael eu cynllunio ar gyfer 2008, gallai etholiadau gael eu galw ar fyr rybudd, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi cofrestru fel eich bod chi’n gallu lleisio eich barn!

Eich Swyddfa Cofrestru Etholiadol

I weld manylion am eich Swyddfa Cofrestru Etholiadol, rhowch eich côd post uchod